สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   8  
2 May 2019   8  
3 May 2019   5  
4 May 2019   4  
5 May 2019   21  
6 May 2019   3  
7 May 2019   11  
8 May 2019   13  
9 May 2019   8  
10 May 2019   7  
11 May 2019   9  
12 May 2019   12  
13 May 2019   7  
14 May 2019   22  
15 May 2019   3  
16 May 2019   6  
17 May 2019   5  
18 May 2019   10  
19 May 2019   9  
20 May 2019   4  
21 May 2019   5  
22 May 2019   9  
23 May 2019   5  
24 May 2019   9  
25 May 2019   3  
26 May 2019   7  
27 May 2019   4  
28 May 2019   9  
29 May 2019   6  
30 May 2019   16  
31 May 2019   11