สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 739  
Feb 2020 654  
Mar 2020 966  
Apr 2020 932  
May 2020 1180  
Jun 2020 1207  
Jul 2020 1007  
Aug 2020 1209  
Sep 2020 2185  
Oct 2020 2169  
Nov 2020 1059  
Dec 2020 0