สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1072  
Feb 2021 1000  
Mar 2021 8027  
Apr 2021 11948  
May 2021 12323  
Jun 2021 11404  
Jul 2021 10344  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0