สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 261  
Feb 2019 326  
Mar 2019 265  
Apr 2019 277  
May 2019 259  
Jun 2019 276  
Jul 2019 623  
Aug 2019 659  
Sep 2019 421  
Oct 2019 972  
Nov 2019 689  
Dec 2019 198