สินค้า

รับผลิตถังบำบัดน้ำเสียแนวตั้งฝังดิน

ถังบำบัดน้ำเสีย New Star

NEW STAR ถังบำบัดน้ำเสียระบบใหม่
ถังบำบัดน้ำเสีย NEW STAR เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเกรอะ และส่วนกรอง  ในส่วนเกรอะ(Septic Zone) เมื่อน้ำเสียไหลเข้าในถัง ส่วนเกรอะจะเป็นส่วนแยกกากและตะกอน โดยตะกอนหนักจะตกลงสู่ส่วนล่างของถัง ส่วนตะกอนเบา หรือตะกอนแขวนลอย จะลอยสู่ด้านบน และจะถูกกักเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง แล้วจึงไหลผ่าน ไปยังส่วนที่ 2 เรียกว่า ส่วนกรอง (Filter Zone) ซึ้งน้ำเสียจะไหลผ่านตัวกรอง (Media) อันจะเป็นส่วนที่อาศัยของจุลินทรีย์จำพวกที่ไม่ต้องการอากาศ ซึ้งจะทำการย่อยสลายกากตะกอนชิ้นเล็กๆ อีกครั้ง เพื่อให้น้ำที่ถูกกักในส่วนนี้ไหลผ่านออกไปสู่ลำธารสาธารณะได้อย่างไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งติดตั้งง่าย สะดวกไม่ยุ่งยาก หมดกังวลเรื่องกลิ่นเหม็น ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หรือเติมสารเคมี
ที่สำคัญราคาประหยัดกว่าที่คุณคิด

รายละเอียดถังเก็บน้ำใต้ดิน
รุ่น บรรจุ (ลิตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) ความสูง (ซม.) ท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก ท่อน้ำทิ้ง
NS 600 L 100 112 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 800 L 112 120 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 1,000 L 124 123 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 1,200 L 127 135 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 1,600 L 140 152 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 1,800 L 152 148 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 2,000 L 152 150 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 2,500 L 165 185 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว
NS 3,000 L 165 218 1 นิ้ว 1 นิ้ว 1 นิ้ว