สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   4  
2 Feb 2019   7  
3 Feb 2019   7  
4 Feb 2019   15  
5 Feb 2019   27  
6 Feb 2019   6  
7 Feb 2019   3  
8 Feb 2019   10  
9 Feb 2019   10  
10 Feb 2019   7  
11 Feb 2019   3  
12 Feb 2019   8  
13 Feb 2019   16  
14 Feb 2019   9  
15 Feb 2019   8  
16 Feb 2019   8  
17 Feb 2019   22  
18 Feb 2019   3  
19 Feb 2019   19  
20 Feb 2019   46  
21 Feb 2019   6  
22 Feb 2019   17  
23 Feb 2019   10  
24 Feb 2019   12  
25 Feb 2019   13  
26 Feb 2019   17  
27 Feb 2019   6  
28 Feb 2019   7