สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   20  
2 Jan 2019   45  
3 Jan 2019   26  
4 Jan 2019   18  
5 Jan 2019   17  
6 Jan 2019   22  
7 Jan 2019   32  
8 Jan 2019   30  
9 Jan 2019   15  
10 Jan 2019   33  
11 Jan 2019   3  
12 Jan 2019   0  
13 Jan 2019   0  
14 Jan 2019   0  
15 Jan 2019   0  
16 Jan 2019   0  
17 Jan 2019   0  
18 Jan 2019   0  
19 Jan 2019   0  
20 Jan 2019   0  
21 Jan 2019   0  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0